torsdag 6. desember 2012

06.12.2012 aka IllustrationDay6

Here is the innitial concept for the next onem some sort of alien:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar