tirsdag 28. august 2012

28.08.2012 aka PoseStudyDay9


Here are some more pose studies, and a sketch

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar